Hem / Våra tjänster

Prefab

PREFABRICERADE BYGGELEMENT

Med prefabricerade byggelement i trä kan vi på Husmoduler utforma bostäder efter era önskningar. Där modulära byggnader inte kan levereras på grund av begränsade leveransmöjligheter eller där ni som kund önskar en arkitektur som kan vara utmanade att producera modulärt då är prefabricerade byggelement den självklara lösningen.

Prefabricerade byggelement passar som byggmetod för såväl småhus som flerbostadshus. Självklart kan prefabricerade byggelement även användas till andra typer av fastigheter så som dagis, skolor, kontorslokaler eller andra kommersiella fastigheter.

Precis som våra husmoduler så byggs de prefabricerade byggelementen i en inomhusmiljö i vår svenska husfabrik i Borlänge. Skillnaden mellan att producera husmoduler och prefabricerade byggelement är väldigt liten. Skillnaden är att ytterväggar, bärande innerväggar, mellanbjälklag och takkassetter inte monteras ihop i fabriken. Å andra sidan går produktionen ännu snabbare och monteringen till ett vädertätt utförande på byggdestinationen kan göras samma dag som leveransen sker.

Att kombinera en produktion med flexibiliteten att inte tumma på önskad arkitektur i sitt byggnadsprojekt är något vi erbjuder med våra prefab element. Att det dessutom är ett miljömässigt sätt att bygga på och det går att genomföra byggnadsprojektet snabbare och till en lägre kostnad jämfört med ett traditionellt byggande talar mycket för detta byggnadskoncept.

Prefab hus

Föredelar med prefab hus

Fördelarna med prefabricerade byggelement är uppenbara.

Produktionen sker inomhus och under kontrollerade former i en fabrik. Detta ger en hög kvalitet, god arbetsmiljö och man slipper väderproblem som kan orsaka fuktskador.

För våra kunder innebär byggnation med prefabricerade sektioner ett snabbt och smidigt montage där byggnaden på kort tid vädersäkras. Det ger därmed gott om tid för inomhusarbete under skydd och bidrar till ett torrare byggande.

 

Det finns även en stor flexibilitet när du bygger med prefab sektioner när det kommer till den arkitektoniska utformningen. Utmaningar med leveransen när det kommer till prefabricerade element är sällan ett problem vilket det kan vara med modulhus. Prefabricerade hus är också anpassad till gjutna grunder (platta på mark med vattenburen golvvärme). Om annan grund önskas så kan självklart även ett golvbjälklag tillverkas och levereras tillsammans med de övriga prefab elementen. Denna byggmetod är väldigt flexibel, snabb, kostnadseffektiv och är ett miljöanpassat byggande.

utfackningsväggar

Våra projekt

VÅR BYGGPROCESS FÖR PREFABRICERADE BYGGELEMENT!

För er som vill komma i gång med ert byggnadsprojekt, hur går processen till?
Här nedan har vi tagit fram en beskrivning i olika steg som ni kan följa.

Steg 1

Börja med att skicka in en intresseanmälan eller kontakta oss direkt via telefon. Vi bokar in ett möte där vi går genom era idéer och svarar på frågor. Vi går genom offert, arkitektur, byggsystem och planlösning. Redan i detta skede kan vi se om projektet är genomförbart, ungefärliga kostnader och tidsramar för en slutleverans.

Steg 2

Under ett projektmöte går vi igenom förslag på möjliga byggnadssätt. Vi går även genom ritningar på konstruktion, arkitektur och design för det byggprojekt som ni önskar uppföra. Slutligen presenterar vi även en offert med ett fast pris gällande kostnader för produktion och leverans av ert projekt. Separat offert för tillägg av entreprenad, projektledning eller handläggning för bygglovsansökan

Steg 3

Avtalet tas fram och signeras. Avtalet är framtagen för att båda parter ska känna trygghet och att det tydligt framgår vad som ingår och inte ingår. Om bygglov och startbesked inte är godkänt än så sätts dessa arbeten i gång. När startbesked godkänts sker ett produktionsmöte där alla detaljer spikas inför produktionen. Produktionen bokas in i vårt produktionsschema och produktionsstart samt uppskattad leveranstid meddelas.

Steg 4

Ca 2 veckor innan den planerande leveransen ska ske kontaktas ni för en mer specifik leveransdag. Antingen levererar vi endast de prefabricerade byggelementen till den destination där de ska monteras och där slutar vårt ansvar. Eller så kan vi även tillhandahålla koordinering av mobilkran för placering samt ett monteringsteam från fabriken som monterar de prefabricerade blocken och färdigställer dessa till ett vädertätt utförande. Om detta önskas så är det något som avtalas i avtalsskedet (se steg 3).

Steg 5

När alla arbeten är avslutade tar ni in en oberoende besiktningsman för att kontrollera att allt är korrekt utfört. Skulle det finnas anmärkningar på de arbeten vi ansvarat för så åtgärdar vi dem enligt de tidsramar som avtal och gällande regler säger.
Vi vill gärna bli er samarbetspartner i fler byggnadsprojekt så därför sker ett avslutande projektmöte där vi går igenom hur projektet gått och tillsammans tittar vi på eventuella förbättringsåtgärder.

Prefab hus

Steg 1

Börja med att skicka in en intresseanmälan eller kontakta oss direkt via telefon. Vi bokar in ett möte där vi går genom era idéer och svarar på frågor. Vi går genom offert, arkitektur, byggsystem och planlösning. Redan i detta skede kan vi se om projektet är genomförbart, ungefärliga kostnader och tidsramar för en slutleverans.

Rectangle 29

Steg 2

Under ett projektmöte går vi igenom förslag på möjliga byggnadssätt. Vi går även genom ritningar på konstruktion, arkitektur och design för det byggprojekt som ni önskar uppföra. Slutligen presenterar vi även en offert med ett fast pris gällande kostnader för produktion och leverans av ert projekt. Separat offert för tillägg av entreprenad, projektledning eller handläggning för bygglovsansökan

prefab hus

Steg 3

Avtalet tas fram och signeras. Avtalet är framtagen för att båda parter ska känna trygghet och att det tydligt framgår vad som ingår och inte ingår. Om bygglov och startbesked inte är godkänt än så sätts dessa arbeten i gång. När startbesked godkänts sker ett produktionsmöte där alla detaljer spikas inför produktionen. Produktionen bokas in i vårt produktionsschema och produktionsstart samt uppskattad leveranstid meddelas.

Rectangle 29

Steg 4

Ca 2 veckor innan den planerande leveransen ska ske kontaktas ni för en mer specifik leveransdag. Antingen levererar vi endast de prefabricerade byggelementen till den destination där de ska monteras och där slutar vårt ansvar. Eller så kan vi även tillhandahålla koordinering av mobilkran för placering samt ett monteringsteam från fabriken som monterar de prefabricerade blocken och färdigställer dessa till ett vädertätt utförande. Om detta önskas så är det något som avtalas i avtalsskedet (se steg 3).

Modulhus

Steg 5

När alla arbeten är avslutade tar ni in en oberoende besiktningsman för att kontrollera att allt är korrekt utfört. Skulle det finnas anmärkningar på de arbeten vi ansvarat för så åtgärdar vi dem enligt de tidsramar som avtal och gällande regler säger.
Vi vill gärna bli er samarbetspartner i fler byggnadsprojekt så därför sker ett avslutande projektmöte där vi går igenom hur projektet gått och tillsammans tittar vi på eventuella förbättringsåtgärder.

Skicka intresseanmälan

Vi gör det enkelt och smidigt för dig.
Skicka in en intresseanmälan så tar vi kontakt med er för att besvara era frågor och funderingar.
En intresseanmälan är helt förutsättningslös och du binder dig inte till något.